GU1R – prezentacja komunikatów na wyświetlaczu

GU1R – praca w szafie sterownicznej maszyny